Barnen och klimatförändringarna, del 2

Varje år drabbas 175 miljoner barn av katastrofer till följd av den globala uppvärmningen. De som drabbas hårdast är barn och unga i världens fattigaste och mest utsatta länder. Plan har genom forskning tagit reda på vilka rättigheter, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, som påverkas mest av klimatförändringen och hur:

Rätten till överlevnad och utveckling,
artikel 6
Klimatförändringen har minskat tillgången till vatten att dricka och bevattna odlingar med. Det gör att många barn ofta är hungriga eftersom skördarna i familjens jordbruk minskat till följd av vattenbristen. Familjerna riskerar ökad fattigdom och barnen är oftare sjuka.

Rätten till utbildning,artikel 28
Möjligheten att gå i skolan påverkas på flera sätt. Sämre försörjningsmöjligheter för familjen innebär ibland att barnen får mindre tid att gå i skolan när de måste ägna mer tid åt att bidra till familjens ekonomi. Det kan också leda till att barnen presterar sämre eller helt och hållet hoppar av skolan, särskilt stor är risken för flickor. Dessutom kan till exempel översvämningar göra det svårt eller omöjligt att ta sig till och från skolan.Rätten till trygghet, artikel 19
Barns rätt till trygghet kränks och i högst utsträckning drabbar det flickor. Flickor tvingas spendera mer tid ensamma då de måste hämta vatten eller ved längre bort från sin bostad eller för att de tvingas arbeta utanför hembyn. Mer tid ensamma innebär även en högre risk för att utsättas för övergrepp. I områden där klimatförändringen bidragit till sämre skördar finns också en risk att flickor utnyttjas sexuellt eller tvingas in i ett tidigt äktenskap i utbyte mot mat.


Rätten att delta och bli lyssnad på, artikel 12
Många barn känner till riskerna med skogsskövling, träkolsanvändning och andra aktiviteter som förstör miljön. De vill gärna vara aktiva, påverka andra och skapa mer klimatsmarta samhällen, men stöter på många hinder. Ofta låter de vuxna inte barnen vara med eller säga sin åsikt och komma med förslag på förändringar i samhället.
För att läsa mer,
gå till någon av källorna listade nedan och gilla Stöd barnarbete på Facebook:
Text: Plan - så påverkas barn av klimatförändringen
Bild 1: Plan - så påverkas barn av klimatförändringen
Bild 2: Plan - barn och klimat

The change I want to see in the world | |
Upp