Bidra till förändring - hur då?

Be the change... Sannerligen lättare sagt än gjort, eller hur? Vissa delar av det är lättare än andra. Jag tror att vi alla har särskilda saker som skrämmer oss, som gör att vi inte vågar gå framåt. Men, som Jillian Michaels sagt vid något tillfälle: When it starts to get uncomfortable - those are the ones that count the most.

Jag läste denna artikel idag och blev väldigt inspirerad. Följande punktlista tycker jag visar på vad vi faktiskt kan göra och för mig blev det dels en påminnelse om att det jag gör spelar roll, även om det är annat jag inte gör, dels en spark i baken att ta tag i vissa saker för att kunna säga till mig själv att jag gör ytterligare någon av sakerna på listan: 

  • Inspireras av Gandhi och var själv den förändring du vill se. Till exempel genom att skapa nya, miljösnälla vanor och inspirera andra.
  • Samarbeta. Hitta likasinnade och skapa ett större engagemang, till exempel lokala grupper eller grupper på Facebook som en start för samtal och aktivism.
  • Ta fasta på dina känslor och använd dem som motor i det du vill genomföra. Men var inte för känslosam när du kommunicerar och agerar.
  • Kontakta politiker. Fråga och uppmana. Visa att du är engagerad och att du som potentiell väljare är intresserad och har förslag, argument och åsikter du vill dela med dig av.
  • Kontakta medier. Visa på orättvisor och felaktigheter. Faktakolla. Försök presentera en bra story med starka bilder och personer.
  • Skriv insändare och debattinlägg om det som är viktigt för dig. Var personlig men saklig. Använd gärna metaforer och var kärnfull med det du vill kommunicera.
  • Utbilda dig. Skaffa kunskap, erfarenhet och nätverk.
  • Våga tro på din egen förmåga. Kom ihåg att det du gör är meningsfullt!


Källa: Minplanet.se - Så kan du förändra världen

The change I want to see in the world | |
Upp