Kylans härskare

Isbjörnar lever i Arktis på packisen nära kuster och öar. De delar detta habitat med ursprungsbefolkning och djur som vikare, fjällräv, narval, vitval och miljoner av flyttfåglar.

Isbjörnen har utvecklats från brunbjörnen, den är världens största köttätande landdäggdjur och när isbjörnen står på bakbena blir den större än en liten elefant. Under sommaren spenderar isbjörnarna en fjärdedel av sin tid med att sova. Isbjörnen är den enda av de sju björnarterna som i stort sett bara lever på kött.

Isbjörnen har inga fiender förutom människan som jagat dem hårt under lång tid, så det största hotet idag när jakten är reglerad är den globala temperaturhöjningen. På grund av växthusgaser i atmosfären smälter den arktiska isen tidigare och gör att den fryser senare varje år vilket ger isbjörnarna kortare tid att jaga och inför sommaren. Amerikanska forskare har beräknat att 2/3 av väldens isbjörnar kan vara borta vid år 2050 på grund av att havsisarna sommartid kommer att smälta bort i stora områden i Arktis. Andra hot mot isbjörnarna är föroreningar och bekämpningsmedel som förs från söder till Arktis i norr genom vindar och havsströmmar.

WWF har ålagt sig att säkra en framtid för världens isbjörnar. Denna toppredator är en viktig del i det arktiska ekosystemet och det som påverkar isbjörnen påverkar också alla andra arktiska arter. För att hitta vägar att stoppa de negativa effekterna på isbjörnarna och deras arktiska hem arbetar WWF bland annat med att belysa hoten från klimatförändringar och föroreningar. WWF stödjer också forskning om isbjörnar och hoten mot Arktis. I östra Sibirien har WWF anställt flera isbjörnspatruller som har som huvuduppgift att minska konflikten mellan hungriga isbjörnar och lokalborBli
isbjörnsfadder nu och gör en betydelsefull insats för framtiden, klimatet och isbjörnen. Då blir du inte bara symbolisk förälder till en isbjörn, du bidrar även till att skydda andra hotade arter och till att WWF kan genomföra fler naturvårdsprojekt. Behoven är oändligt stora.

[Läs mer om isbjörnen]   [Bli isbjörnsfadder]   [WWF:s Arktiska Program]Text © Världsnaturfonden WWF
Bild 1 © Världsnaturfonden WWF
Bild 2 © WWF-Canon / Francois Pirell
Bild 3 © Världsnaturfonden WWF
Bloggare för djur och natur | |
Upp