Lejon, gepard och leopard

Hur går det för Afrikas tre största kattdjur? Här följer en sammanfattning från WWF av det aktuella läget.

Lejon klarar sig bra endast i några nationalparker
Vad få känner till är att det idag endast finns ca 25 000 - 40 000 vilda lejon i Afrika. Av dessa lever ca hälften i 6 skyddade områden. För artens fortlevnad är det viktigt att dessa stora områden skyddas för alltid.


Geparder hotas
Geparder förekommer i låga tätheter. Som exempel kan nämnas att det i Serengeti som är ca 14 000 kvadratkilometer stort så finns det bara ca 275 geparder. Där finns gott om bytesdjur men även en hård konkurrens från lejon och fläckiga hyenor. Geparder behöver stora områden med rikligt med bytesdjur.Unga geparder med hona i Masai Mara i Kenya © WWF-Canon/Martin Harvey


Leoparden en överlevare 
I dessa tider med många larmrapporter är det glädjande att det kan finnas hela 700 000 leoparder i Afrika söder om Sahara. Merparten av dessa tros finnas i Centralafrikas stora skogar. Antalet är en uppskattning som dock kritiserats av flera forskare som menar att tätheten av leoparder i de tropiska skogarna inte kan vara lika hög som i savann-områden.

Nu försvinner tropiska skogar genom skövling för timmer och odlingar främst i Västafrika, men även i Centralafrika. Handeln med bushmeat är ett hot även mot denna art då leopardens bytesdjuren minskar drastiskt genom för hård jakt. WWF s och flera andra organisationers insatser mot handel med bushmeat är viktig för den anpasningsbara leopardens överlevnad. Givetvis är det centrala att stoppa skogsskövlingen.© WWF/Martin Harvey

Text © WWF [Läs mer här]

Bloggare för djur och natur | |
Upp