Mjuk, orange och hemlös

Foto: Anup Shah/naturpl.comOrangutanger de är de största trädlevande däggdjuren. Namnet orangutang betyder skogsman. De kan stå upprätt på marken, men när de går, går de på alla fyra. Ungarna stannar hos mamman till 6-7 års ålder men som vuxna spenderar orangutanger mest tid ensamma. Orangutanger lever i ca 35-50 år. De får ungar vart 8:e år, vilket är den långsammaste reproduktionstakten av alla människoapor.

Orangutanger kan göra enkla verktyg för att klia sig och de använder lövfyllda grenar för att skydda sig mot både sol och regn. Man har även sett att orangutangerna använder grenar för att fånga insekter, samla honung och sträcka sig efter frukt som de inte riktigt når. 

Orangutangen är allvarligt hotad av utrotning. Nära 90 % av antalet orangutanger har försvunnit de senaste femtio åren. På ön Borneo, som delas av Indonesien, Malaysia och Brunei finns det bara omkring 55 000 orangutanger kvar. Det beror till stor del på att två miljoner hektar regnskog har försvunnit årligen de senaste tio åren, vilket motsvarar nära 4 hektar i minuten eller ungefär 5,5 fotbollsplaner! En av de viktigaste orsakerna bakom avskogningen är den snabba expansionen av oljepalmsplantager. [Se hur orangutangens utbredning på Borneo har förändrats]


 


WWF har sedan 1962 arbetat för att rädda orangutangen
bland annat genom stöd till forskning och hjälp till regeringar för att stärka restriktioner gällande handeln med levande djur och orangutangprodukter. En nyckelfråga som WWF nu driver är att minska konflikterna mellan orangutanger och oljepalm-plantageägare. WWF fokuserar även på planering av markanvändning. 


Bli orangutangfadder och hjälp WWF att rädda orangutangen och bevara jordens mest artrika skogar.
Du blir inte bara symbolisk förälder till en orangutang, du bidrar även till bevarande av andra hotade arter och naturvårdsprojekt. Behoven är oändligt stora.

[Läs mer om orangutangen] [Bli orangutangfadder]Text © Världsnaturfonden WWF
Bild 1 © Anup Shah/naturpl.com
Bild 2 © Världsnaturfonden WWF
Bild 3 © Cede Prudente / WWF
Bloggare för djur och natur | | 2 kommentarer |

Nature's Miracle Babies

Har just sett en del av fantastisk dokumentärserie olika projekt för att hindra utrotning av amurleopard och låglandsgorilla samt återföra föräldralösa elefanter till det vilda. När jag tvivlar på att jag vill bli lärare är det sådant här jag tänker att jag vill göra. Men jag ska göra sådant också, i någon form!

[Klicka här eller på bilden för att se dokumentären du också]
"Alla liv är värdefulla men somliga har stor betydelse för hela släktets överlevnad. I den här serien får vi följa några ungar från sällsynta djurarter som räddas till vuxenlivet av hängivna människor och som därigenom kommer att kunna vara med och rädda sin art från utrotning."

Bloggare för djur och natur | | Kommentera |

Lejon, gepard och leopard

Hur går det för Afrikas tre största kattdjur? Här följer en sammanfattning från WWF av det aktuella läget.

Lejon klarar sig bra endast i några nationalparker
Vad få känner till är att det idag endast finns ca 25 000 - 40 000 vilda lejon i Afrika. Av dessa lever ca hälften i 6 skyddade områden. För artens fortlevnad är det viktigt att dessa stora områden skyddas för alltid.


Geparder hotas
Geparder förekommer i låga tätheter. Som exempel kan nämnas att det i Serengeti som är ca 14 000 kvadratkilometer stort så finns det bara ca 275 geparder. Där finns gott om bytesdjur men även en hård konkurrens från lejon och fläckiga hyenor. Geparder behöver stora områden med rikligt med bytesdjur.Unga geparder med hona i Masai Mara i Kenya © WWF-Canon/Martin Harvey


Leoparden en överlevare 
I dessa tider med många larmrapporter är det glädjande att det kan finnas hela 700 000 leoparder i Afrika söder om Sahara. Merparten av dessa tros finnas i Centralafrikas stora skogar. Antalet är en uppskattning som dock kritiserats av flera forskare som menar att tätheten av leoparder i de tropiska skogarna inte kan vara lika hög som i savann-områden.

Nu försvinner tropiska skogar genom skövling för timmer och odlingar främst i Västafrika, men även i Centralafrika. Handeln med bushmeat är ett hot även mot denna art då leopardens bytesdjuren minskar drastiskt genom för hård jakt. WWF s och flera andra organisationers insatser mot handel med bushmeat är viktig för den anpasningsbara leopardens överlevnad. Givetvis är det centrala att stoppa skogsskövlingen.© WWF/Martin Harvey

Text © WWF [Läs mer här]

Bloggare för djur och natur | | Kommentera |
Upp