Fem saker som blivit bättre

Många gånger läser man nattsvarta artiklar om hur mycket illa vi behandlar vår planet. Men en del saker har faktiskt blivit bättre och människor har (till viss del) blivit mer medvetna. Här är exempel på fem områden som vinner terräng på vår väg att leva ett grönare liv:

  • Second hand är den nya trenden. Vi shoppar fortfarande -men vi shoppar mer medvetet och trenden visar att det är inte att äga saker som ger status utan även att ha en alternativ livsstil och ett medvetande.
  • Vi äter mer miljömedvetet. Ekomat ökar lavinartat inte bara i Sverige, utan även i övriga Europa. Förra året ökade ekologiska varumärken med 11 %! Och ju mer vi efterfrågar desto större blir utbudet.
  • Cykeln har fått ett lyft! Vi cyklar som aldrig förr! Det är inte bara bra för klimatet, utan även för kroppen.
  • Vi väljer grönare el och värme. Förra året ökade elproduktionen från förnybara energikällor motsvarande 460 000 villor! Målet är att användningen från förnybara källor ska öka från dagens 11,6 TWh till 25TWh år 2020 - och vi ligger bra till enligt Energimyndigheten.
  • Kollektivresandet ökar. Under 2010 ökade antalet bussresor med 21 miljoner, tågresande med 5 miljoner och T-banan med 3 miljoner. En flygresa motsvarar lika mycket utsläpp som
    15 000 tågresor, så trenden är mycket positiv!

Källa: Brevet Pandarapporten som skickas till WWF:s faddrar. Bli fadder [här]


En grön tummen upp för det!
[bildkälla]

The change I want to see in the world | |
Upp