Millenniemålet om rent vatten uppnått!

När millenniemålen antogs av FN år 2000 var ett av delmålen att halvera andelen människor som lever utan tillgång till rent vatten. Enligt rapporten Progress on Drinking Water and Sanitation 2012 uppnåddes det målet redan i slutet av 2010. Idag har 6,1 miljarder människor – eller 89 procent av världens befolkning – tillgång till rent dricksvatten.

      Flickor vid vattenpump
                                                              © UNICEF/Giacomo Pirozzi

I Latinamerika, Nordafrika och stora delar av Asien har i genomsnitt 90 procent av befolkningen tillgång till rent vatten. På landsbygden i Afrika däremot saknar 97 av 100 personer säker vattenförsörjning. Det gäller framförallt i länderna söder om Sahara där 14 procent av befolkningen istället dricker vatten ifrån floder, bäckar och sjöar. 
                                    

Vi har nått ett viktigt mål, men vi kan inte stanna här. Vårt nästa steg är att nå de fattigaste och mest utsatta barnen i världen, säger UNICEF:s högsta chef Anthony Lake.

[Läs mer om hur UNICEF arbetar med vatten och sanitet och varför sådant arbete är så viktigt]
[Läs mer om Millennimålen på millnniemalen.nu]

Text © UNICEF

The change I want to see in the world | |
#1 - - elin:

Bra blogg som står för viktiga saker!

Kolla in min bloppis! =)

#2 - - ANGELICA:

Jag gillar din blogg! :)

Upp