När städerna växer glöms barnen bort

En liten flicka drar en flicka en bit metallskrot på en gata i Kirkuk, Irak. Hennes familj ska använda den som vägg i sitt hem, ett litet utrymme endast avgränsat med gardiner på översta våningen i vad som tidigare var en fotbollsarena. De lever i extrem fattigdom utan värme eller rinnande vatten.Den traditionella bilden av fattigdom har tidigare ofta hämtats från en lantlig miljö. En ny rapport från UNICEF visar att det växande antal barn som lever i städernas slumområden hör till de allra mest utsatta och missgynnade.  De är berövade de allra mest grundläggande rättigheterna när det gäller hälsa, utbildning och utveckling. Städerna kan visserligen erbjuda en rad samhällstjänster, men många barn utestängs ändå helt från dessa.

Barn i slummen kan bo nära både skolor och sjukhus, men ändå inte ha tillgång till dem på grund av fattigdom och diskriminering.

När städerna växer glöms barnen bort, och allt fler tvingas bo i fattiga slumområden utan sjukvård eller skola. Hundratals miljoner barn lever på detta sätt idag. Enligt rapporten lever var tredje stadsinvånare i slummen. I Afrika är samma siffra betydligt högre, där bor sex av tio invånare i städerna i slumområden och kåkstäder.

Lera och stillastående vatten i en gränd i Manilla, Filippinerna.

UNICEF arbetar för att förbättra livet för barn som får sina rättigheter kränkta varje dag. De arbetar tillsammans med myndigheterna för att bland annat stärka hälsovårdssystem, bygga ut skolväsendet, sociala skyddssystem och förhindra att barn hamnar på gatan eller i tvångsarbete.  

Läs mer på UNICEFs hemsida: [http://unicef.se/nyheter/allt-fler-barn-i-slum-och-fattigdom]Jag stödjer UNICEF genom att vara ”Bloggare för varenda unge”. Genom att publicera detta bidrar jag till att förändra utsikterna för dessa barn. Hjälp mig genom att gilla och sprida detta inlägg. Har du en egen blogg? Bli bloggare ”För varenda unge” här:  http://unicef.se/sprid-budskapet/bli-bloggare-for-varenda-unge och lägg upp detta inlägg du också!

Bloggare för varenda unge | |
Upp